ZAKŁAD NAUCZANIA FIZYKI   

Kierownik:

Tel.: (071) 3759 346, 
E-mail: ewa@ifd.uni.wroc.pl

Pracownicy:
 
Naukowo-dydaktyczni Doktoranci  
dr Julian Furtak
dr Tomasz Greczyło _ strona www
dr Zygmunt Mazur
doc. Leszek Ryk 
doc. Krystyna Sujak-Lesz


Tematyka badawcza:

Zakład ma charakter dydaktyczny. Jego funkcje to tworzenie standardów edukacyjnych z fizyki, kształcenie studentów - przyszłych nauczycieli fizyki - w zakresie przedmiotów pedagogiczno-dydaktycznych oraz doskonalenie czynnych nauczycieli fizyki. Tematy szczegółowe:
  • Modernizacja programów nauczania fizyki w gimnazjum, szkołach średnich i wyższych. 
  • Komputerowe wspomaganie nauczania fizyki a w szczególności modelowanie numeryczne procesów fizycznych. 
  • Opracowywanie koncepcji i wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym przyszłych nauczycieli fizyki w zakresie dydaktyki fizyki i pedagogiki. 
  • Rola historii i metodologii nauki w kształceniu nauczycieli fizyki. 
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli fizyki i przyrody - studia podyplomowe. 
  • Opracowywanie i realizowanie różnych form zwiększających zainteresowanie fizyką i popularyzujących studia fizyczne wśród uczniów.

[ DO GÓRY | STRONA GŁÓWNA ]